Calamiteiten

Header afbeelding

Tel. 06 1065 74 84

Calamiteiten in de baan

Procedure opgesteld door de reanimatie commissie van de Rosendaelsche Golfclub (RGC).

Inleiding

Bij een hartstilstand, meestal ten gevolge van een levensbedreigende hartritmestoornis, verliest het slachtoffer het bewustzijn, valt op de grond en is niet aanspreekbaar. Er is dan sprake van een acute noodsituatie, een medische calamiteit. Door direct te handelen kan het levensgevaar afgewenteld worden.

Hoe te handelen bij een calamiteit:

Bij calamiteiten (acute noodsituatie waarbij het slachtoffer in levensgevaar is) op het terrein van de Rosendaelsche Golfclub belt u altijd direct het alarmnummer van de Rosendaelsche Golfclub: 06 1065 74 84. (Dus niet 112).

Wij onderstrepen het feit dat dit het alarmnummer is van de RGC en derhalve uitsluitend te gebruiken in noodgevallen! Het alarmnummer staat ook in rood vermeld op de achterkant van onze scorekaart.

Na het bellen van het noodnummer zal de procedure medische calamiteit van de RGC in werking treden. Op de RGC is een AED aanwezig!

De AED hangt aan de muur naast de ingang van ons clubhuis. Het bedienen van de AED is op zichzelf gemakkelijk maar vereist toch enige training.

Vandaar dat de RGC het voltallige personeel van onze club heeft voorbereid op het optreden bij een medische calamiteit op onze locatie.

Wij roepen alle leden - en onze gasten (!) - van de RGC op tot het volgende

1. Als U de baan in gaat, neem per flight een werkende (maar in “silent mode” staande) mobiele telefoon mee, met - daarin voor- geprogrammeerd -
    het alarmnummer: 06 1065 74 84.

2. Bij iedere calamiteit, zoals een mogelijke hartstilstand,

* roep luid om hulp

* bel onmiddellijk het alarm nummer (06 1065 74 84) van de RGC

* leg uit waar u zich bevindt en wat er aan de hand is

* vraag hen de AED ter plaatse te brengen

* bel daarna ZELF (hulpverlener bij het slachtoffer) 112 , de medewerker van 112 geeft instructies voor adequate reanimatie

* zet de mobiele telefoon op de luidspreker

3. Start reanimatie! 30x hartmassage en 2x beademen

Ook als u niet precies weet hoe dit moet! Probeer iets!

De enige fout die u kunt maken is...niets doen! Elke seconde telt!

Op verschillende plaatsen op de club treft u posters “ Richtlijn bij reanimatie met gebruik van AED”, neemt u hier kennis van!

Oproep aan al onze leden volg een “reanimatiecursus”

Enkele malen per jaar wordt deze cursus gratis aangeboden. In de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Opgave voor deelname via het secretariaat: [email protected]

Inloggen