Bestuursupdate Coronasituatie 10 april

Gepubliceerd op 10 april 2020

Beste leden en medewerkers,

Het is stil op de Rosendaelsche Golfclub maar dit betekent niet dat er niets gebeurt. Een korte update:

Baan
De baan wordt onderhouden en het bos rondom opgeruimd. Onderzocht wordt of de Drill en Fill uitgesteld kan worden tot 2022 zonder dat het effect van 2019 te niet wordt gedaan. Zo nodig zal dit groot onderhoud nog dit jaar worden ingepland en liefst voordat de baan weer opengaat. Of dit lukt hangt af van de vraag of de grenzen tijdig opengaan omdat de machines nu in Ierland staan, en of dit enigszins financieel verantwoord kan.

Horeca, shop en pro's
Zowel het restaurant als de shop zijn zeer blij met alle steun die zij in deze tijd ontvangen van de leden, die in groten getale maaltijden bestellen, komen shoppen op afspraak en tegoed bonnen kopen. De pro's hebben inmiddels op de club instructiefilmpjes gemaakt voor de leden, zodat we straks snel weer een mooie score kunnen noteren op onze Q-kaart.
Alhoewel de baan dicht is, kan het voorkomen, dat u activiteiten in de baan of het complex ziet, zoals het proteam die filmopnames maken, of de horeca of shop, die alvast nadenken hoe ze u op een verantwoorde manier kunnen bedienen, zodra dit weer kan. Deze initiatieven zijn vooraf voorgelegd aan het bestuur, waarbij we (binnen alle voorschriften) nadrukkelijk meedenken met onze externen die proberen zo goed mogelijk door deze omzetloze periode heen te komen.

Lustrum
De lustrum activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021 maar dat betekent niet dat er niets meer gebeurt op dat front. De redactiecommissie lustrumboek 125 jaar is hard aan het werk en heeft elke week een digitale redactievergadering. Ook de redactiecommissie Fairway Tales zit niet stil. De lustrumeditie valt binnenkort bij u in de bus.

ALV
De voorjaar ALV stond, zoals altijd, gepland voor mei. Conform onze statuten wordt het bestuur geacht voor 1 juli verantwoording over het voorgaande jaar af te leggen.
Alhoewel de regering nog geen uitspraken wil doen over versoepeling van de maatregelen na 28 april 2020 wordt het wel steeds duidelijker dat de 'houd 1,5 meter afstand van elkaar' nog langere tijd het devies zal blijven. Het ziet er dan ook naar uit dat we, gelet op de omstandigheden, niet met een grote groep bijeen kunnen komen en de ALV uitgesteld moet worden.
We bestuderen nu hoe we met deze overmacht situatie moeten omgaan, maar vragen alvast uw begrip voor het feit dat we mogelijk deze 6 maands termijn niet zullen gaan halen.

Als we weer open mogen

Het afstand houden zal ook de nodige consequenties hebben voor de wijze waarop wij ons verenigingsleven en golfspel te zijner tijd weer kunnen oppakken. Het bestuur buigt zich vooruitlopend op het groene licht van de overheid voor de golfsport over de vraag hoe we de baan en clubhuis straks gefaseerd en met gelijke speelruimte voor alle leden kunnen openstellen. Denk daarbij aan omvang van de flights, tijdelijke invoering van starttijden en/of marshals om piekmomenten te vermijden. Maar ook onder welke condities kunnen groepstraining, wedstrijden en horeca hervat worden.
Laten we tot die tijd elkaar steunen!

Pas op jezelf en op elkaar, zodat we elkaar zo snel mogelijk als vanouds op de Rosendaelsche mogen begroeten.

Het bestuur

Inloggen