ALGEHELE BAANSLUITING door Coronavirus

Gepubliceerd op 15 maart 2020 door Bestuur

In navolging van de besluiten van de rijksoverheid en de sportbonden van vandaag, hebben we besloten dat de Rosendaelsche Golf Club de komende drie weken t/m 6 april volledig dicht gaat.

Dit betekent dat U als lid of als geïnteresseerde gastspeler NIET KUNT KOMEN GOLFEN OF TRAINEN. Dit betreuren wij zeer.

De geest achter de dramatische beslissingen van de afgelopen dagen, is om zo veel mogelijk tot sociale isolatie over te gaan. De pandemie kan alleen worden beheerst en worden teruggedrongen als de overdracht van dit uiterst besmettelijke virus zo veel mogelijk wordt beperkt. Dit gaat alleen door verregaande sociale isolatie. Dit moet tevens het risico op een explosieve toestroom van besmette patiënten aan de gezondheidszorg sterk reduceren.

Wij doen een beroep op uw begrip en medewerking, en hopen op positieve berichten binnen enkele weken.

Hoogachtend, namens het bestuur,

Ir. Arnaud E. van Amerongen

Voorzitter

Inloggen