MAATREGELEN OMTRENT CORONAvirus + baanwerkzaamheden

Gepubliceerd op 13 maart 2020 door Bestuur

L.S.,

De berichten over de verspreiding van het corona virus nationaal en internationaal tonen steeds meer aan dat het aantal corona slachtoffers plots kan gaan versnellen en elke paar dagen verdubbelen. Ook in onze regio zijn mensen besmet met Corona en mensen uit risicogebieden teruggekeerd waarbij besmetting nog niet duidelijk is. Met name mensen op oudere leeftijd lopen een verhoogd risico. Tegen die achtergrond is de RG voor het merendeel van onze leden een verhoogd risicogebied. Zeker in het clubhuis.

Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur zijn we ‘liever safe dan sorry’. Reden voor het bestuur om verdergaande maatregelen te nemen dan gisteren zijn afgekondigd.

Het bestuur heeft besloten om per heden alle groepsactiviteiten in het clubhuis en alle wedstrijden tot nader order te cancelen. Dit betekent dat alle wekelijkse wedstrijden, de Maandbeker, Lustrumwedstrijden (incl.pub quiz) en informatieavond deze maand geen doorgang zullen vinden. Ook de reanimatiecursussen in maart en april gaan niet door.

Ook zal het restaurantgedeelte van het clubhuis tot en met dinsdag 31 maart gesloten zijn.

De baan, shop, individuele lesprogramma’s en het secretariaat blijven tot nader order wel open en toegankelijk voor individuele leden en gasten. Dit zal van dag tot dag opnieuw worden beoordeeld.

Uitdrukkelijk verzoeken wij eenieder de instructies van het RIVM op te volgen hoe om te aan met elkaar (handen wassen, in de elleboog niezen, afstand houden etc). en geen commissievergaderingen of bijeenkomsten in het clubhuis te plannen in de komende weken.

Tot slot wordt eenieder die recent uit een risico gebied is teruggekeerd en/of symptomen heeft die op een mogelijke besmetting kunnen wijzen, verzocht de RG te mijden totdat duidelijk is dat er geen sprake is van besmetting met het corona virus.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de RG
13 maart 2020


Werkzaamheden baan:


Afgelopen twee jaar heeft de baan in de zomerperiode erg veel last gehad van het extreem warme weer. Hierdoor heeft de baan op diverse gebieden gras verloren (kale plekken). De greenkeepers hebben zelf deze plekken door-gezaaid, maar dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Voor de komende 4 weken is er een plan van aanpak opgesteld (start 2 maart jl.)
Er worden o.a. extra sproeiers geplaatst op beschadigde plekken door een extern bedrijf. Verder worden deze plekken beoordeeld en waar nodig de grond verbeterd voordat er nieuwe graszoden worden gelegd. De meeste gebieden liggen rond de greens/afloop greens. Hierdoor kan het voor komen dat, gedurende de werkzaamheden, de vlag op tijdelijke green staat. 
Onze excuses hiervoor.

Iedere maandag geven de greenkeepers op de website aan bij baanstatus -> berichten greenkeepers, waar zij die week actief zijn met het herstellen van de plekken. Houd de website dus goed in de gaten!

Heeft u vragen over bovenstaand, neem dan contact op  met onze hoofd-greenkeepers, Marco Mooren, Richard Kempkens of Baancommissaris Jan Willem Ruskamp. 
Voorbeeld:


 

Inloggen