In te vullen door de ondersteuners die de aanvraag van een kandidaat-lid ondersteunen.

Ondersteuners zijn leden die tenminste drie (3) kalenderjaren stemgerechtigd lid van de vereniging zijn en in het lopende jaar nog geen twee (2) aanvragen hebben ondersteund.

Uitgesloten als ondersteuner zijn:

•           bestuursleden t/m 1 jaar na beëindiging van hun bestuursperiode
•           leden van de Advies Commissie Nieuwe Leden, t/m 1 jaar na beëindiging van hun commissieperiode
•           ten opzichte van elkaar: echtgenoten, partners of 1e graad familielid
•           ten opzichte van elkaar: partner of 1e graad familielid

De informatie die u verschaft in dit formulier is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met leden en aspirant-leden.

De ACNL moedigt ondersteuners aan een zo eerlijk mogelijk beeld van een kandidaat-lid te geven. Hoe beter en uitgebreider het beeld dat u schetst, des te groter ook weer de kansen voor het kandidaat-lid.
Daarnaast vervult een ondersteuner een zeer belangrijke rol in de beginperiode van het kandidaat-lid, dan lid, binnen de club.

Zo wordt van de ondersteuner verwacht dat hij/zij gedurende het eerste jaar het nieuwe lid wegwijs maakt binnen de club. De ondersteuner laat het nieuwe lid kennismaken met het secretariaat, de horeca, andere leden, maar introduceert ook het nieuwe lid bij diverse wedstrijden en eventuele “golfclubjes” waar hij/zij zich bij kan aansluiten. Daarnaast stelt de ondersteuner het nieuwe lid op de hoogte van regels en gebruiken.

Kortom, de ondersteuner heeft een belangrijke rol en verantwoordelijkheid waardoor het nieuwe lid zich thuis en welkom voelt binnen de club.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam kandidaat
Naam ondersteuner
Heeft u bovenstaande naar waarheid ingevuld? Beantwoord u de vraag met “Ja”, dan staat dat gelijk aan ondertekenen.
Verklaart u zich bereid om de kandidaat eenmaal lid zijnde, op actieve wijze zoals hierboven beschreven, te introduceren binnen de club en kunt u zonder voorbehoud de betrokkene aanbevelen voor het lidmaatschap van de club en derhalve de medeverantwoordelijkheid voor zijn/haar toelating aanvaarden?