Baanbezetting

Tijdens de RODE tijdvakken is de 1ste hole dan wel de 10e hole gesloten ivm. wedstrijden.

De ORANJE blokken zijn zowel starttijden met standing als circa tijden voor gastspelers.

Gastspelers kunnen contact opnemen met het secretariaat voor de speelmogelijkheden.

De ZWARTE buffer is voor een shotgun wedstrijd. Spelers in de baan moeten stoppen en de baan verlaten, zodat deelnemers van de wedstrijd naar hun hole kunnen lopen. 

In alle andere tijdvakken kunt u als lid gewoon starten en spelen. Als u moet wachten, leg dan een balletje in de goot. 
N.B. 15 februari Shotgun C van de Wohego – Anderstein is niet op onze baan.

Baanbezetting laden ...