LID WORDEN


U wilt het lidmaatschap aanvragen? Klik dan op een button onderaan de pagina en vul het formulier volledig en uitgebreid in. Voor eventuele vragen kunt u bij het secretariaat terecht.


Als u 18 jaar of ouder bent op de beoogde ingangsdatum van uw lidmaatschap:

Het aanvragen van een lidmaatschap voor volwassenen van 28 jaar en ouder is twee keer per jaar mogelijk, met als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. Een aanvraag wordt ondersteund door drie leden van de Rosendaelsche Golfclub, die elk tenminste drie jaar onafgebroken stemgerechtigd lid zijn.

Echter bij de jongvolwassenen in de leeftijdsgroep van 18 tot 28 jaar kunnen de drie ondersteuners ook (maximaal) twee leden van jonger dan 28 jaar zijn, plus één of twee stemgerechtigde leden ouder dan 28 jaar. Elk van de drie ondersteuners is tenminste drie jaar lid.

Van de ondersteuners wordt verwacht dat ze een zeer goed en uitgebreid beeld van het aankomend lid kunnen schetsen.

Een onderdeel van de aanname procedure is een interview met drie leden van de ACNL: de Advies Commissie Nieuwe Leden. Daarin worden uw aanvraagformulier en de goed ingevulde ondersteuningsformulieren gebruikt ter voorbereiding van het interview met u. Deze formulieren zijn daarbij van groot belang voor de commissieleden.

Leden van de Rosendaelsche Golfclub mogen maximaal twee aanvragen per aanname ronde ondersteunen, inclusief de eventuele ondersteuning van een aspirant- jeugdlid. 

De Rosendaelsche Golfclub hanteert een maximum ledenaantal; dit om al haar leden voldoende speelmogelijkheid te geven. 

Leden mogen maximaal twee aanvragen per aanname ronde ondersteunen, inclusief eventuele ondersteuning van een aspirant-jeugdlid.
De Rosendaelsche Golfclub hanteert een maximum ledenaantal; dit om al haar leden voldoende speelmogelijkheid te bieden.

Uw aanvraag dient uiterlijk 30 september respectievelijk 30 april, vergezeld van drie ingevulde formulieren van de ondersteuners, online ingeleverd te worden. U dient zelf de ondersteuners op de hoogte stellen van het invullen van de formulieren.
Uw pasfoto kunt u inleveren per email (secretariaat@rosendaelsche.nl)


Bent u jonger dan 18 jaar op de beoogde ingangsdatum van uw lidmaatschap:

Het aanvragen van het jeugd-lidmaatschap is eveneens twee keer per jaar mogelijk met als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. De aanvraag dient uiterlijk 30 september respectievelijk 30 april door het secretariaat te zijn ontvangen.

De aanvraag voor jeugdlidmaatschap voor kinderen zonder ouders of grootouders die lid zijn van de Rosendaelsche golfclub moet worden ondersteund door drie leden van de Rosendaelsche Golfclub, die elk tenminste drie jaar onafgebroken stemgerechtigd lid zijn. 

Net als bij de jongvolwassenen in de leeftijdsgroep van 18 tot 28 jaar kunnen de drie ondersteuners ook één of twee leden van jonger dan 28 jaar zijn, plus één of twee stemgerechtigde leden ouder dan 28 jaar. Elk van de in totaal drie ondersteuners is tenminste drie jaar lid.

Elk nieuw aangemeld jeugdlid tot 18 jaar is het eerste jaar aspirant lid. Een aspirant lidmaatschap wordt na een jaar automatisch omgezet in een jongste / jonglidmaatschap als blijkt dat er voldoende animo voor de golfsport én voldoende affiniteit met de vereniging is.

Ook voor jeugdleden hanteert de Rosendaelsche Golfclub een maximum ledenaantal.

Voor verdere vragen over de aanmeldingsprocedure voor jeugd verzoeken wij u contact op te nemen met secretariaat.