LID WORDEN


De Rosendaelsche Golfclub is dé club met de mooiste baan, geweldige oefenfaciliteiten en een gastvrij terras met uitstekende horeca.

Er worden veel clubwedstrijden georganiseerd, zowel gezelligheidswedstrijden als ook qualifying wedstrijden. De vereniging is met een dertigtal teams vertegenwoordigd in de NGF competitie, waarvan een groot aantal op het hoogste niveau. Wij hebben een zeer levendig en gezellig verenigingsleven. 

Het excellente Pro-team van de Rosendaelsche helpt iedere golfer om zijn of haar ambitieniveau te realiseren. Met groepslessen, themalessen en individuele programma’s leert u bij ons béter golfen en beleeft u daardoor meer plezier aan het spel.

Alle reden dus om lid te willen worden van deze bijzondere club.

De belangrijkste zaken geven we hier verkort weer; de volledige tekst van de aanmeld-procedure en de set formulieren kan hieronder worden gedownload.

Het aanvragen van een lidmaatschap is twee keer per jaar mogelijk, met als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. Een aanvraag moet worden ondersteund door drie leden van de Rosendaelsche Golfclub, die tenminste drie jaar onafgebroken stemgerechtigd lid zijn. Leden mogen maximaal twee aanvragen per aanname ronde ondersteunen, inclusief eventuele ondersteuning van een aspirant-jeugdlid.
De Rosendaelsche Golfclub hanteert een maximum ledenaantal; dit om al haar leden voldoende speelmogelijkheid te bieden.

De aanvraag dient uiterlijk 30 september respectievelijk 30 april, vergezeld van drie ingevulde formulieren van de ondersteuners, online ingeleverd te worden.
Uw pasfoto graag inleveren per email (secretariaat@rosendaelsche.nl)

Het aanvragen van een jeugd-lidmaatschap is twee keer per jaar mogelijk met als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. De aanvraag dient uiterlijk 30 september respectievelijk 30 april door het secretariaat te zijn ontvangen. Elk nieuw aangemeld jeugdlid tot 18 jaar is het eerste jaar aspirant lid. Een aspirant lidmaatschap wordt na een jaar automatisch omgezet in een jongste / jonglidmaatschap als blijkt dat er voldoende animo en/of affiniteit is voor de golfsport en de vereniging.
Voor alle aanmeldingen geldt dat een ondersteuning voor en door een jeugdlid een pré is.
Aanvragen van kandidaatsleden waarvan (groot)ouders geen lid zijn van de Rosendaelsche Golfclub, zullen in behandeling worden genomen door de Advies Commissie Nieuwe Leden (ACNL). 
In principe worden alle aangemelde jeugdleden uitgenodigd voor een motivatie gesprek. 

Jaarbijdrage:
De basis jaarbijdrage voor een lid van 28 jaar of ouder bedraagt in 2022: €1.475,-
Het entreegeld voor een lid van 28 jaar of ouder bedraagt 150% van de jaarbijdrage, hetgeen over 3 termijnen gespreid betaald kan worden. Bij betaling ineens bedraagt het entreegeld 140% van de jaarbijdrage.
De basis jaarbijdrage voor een lid tot en met 17 jaar bedraagt in 2022: € 325,00 per jaar. Van 18 t/m 27 jaar € 475,00 per jaar.
Wanneer (groot)ouders lid zijn, ontvangt men een korting van € 150,00 resp. € 200,00.

Opzeggen van het lidmaatschap of wijziging van het lidmaatschap dient voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar te geschieden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: 026 442 14 38.