Aanmelden lidmaatschap Rosendaelsche Golfclub

Aanmeldingsformulier voor uw interesse in een lidmaatschap bij de Rosendaelsche Golfclub. Mocht u zich samen met uw partner of een ander gezinslid willen aanmelden, dan graag per aanvrager een afzonderlijk formulier invullen.

Ondersteuners:

De aanvraag voor het lidmaatschap dient te worden ondersteund door drie (3) stemgerechtigde leden van de vereniging.
Deze ondersteunende leden dienen tenminste drie (3) kalenderjaren stemgerechtigd lid van de vereniging te zijn en in het lopende jaar nog geen twee (2) aanvragen te hebben ondersteund.

Uitgesloten als ondersteuner zijn:
• bestuursleden t/m 1 jaar na beëindiging van hun bestuursperiode • leden van de Advies Commissie Nieuwe Leden, t/m 1 jaar na beëindiging van hun commissieperiode
• ten opzichte van elkaar: echtgenoten, partners of 1e graad familielid
• ten opzichte van elkaar: partner of 1e graad familielid

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adres
Geslacht

Overige vragen

Hieronder volgen een aantal vragen om een indruk te krijgen van u, uw achtergrond en uw motivatie om lid te willen van de Rosendaelsche Golfclub
Bent u eerder of op dit ogenblik nog lid van een andere golfclub (geweest)? Zo ja, welke?

Ondersteuners

Entreegeld: Het entreegeld voor een lid van 28 jaar of ouder bedraagt 150% van de jaarbijdrage, hetgeen over 3 termijnen gespreid betaald kan worden. Bij betaling ineens bedraagt het entreegeld 140% van de jaarbijdrage.
Zou u zo vriendelijk willen zijn een recente foto van uzelf te mailen naar secretariaat@rosendaelsche.nl
Door deze vraag met ja te beantwoorden gaat u akkoord met de privacy statement van de Rosendaelsche Golfclub (https://rosendaelsche.nl/club-bestuur/privacy-statement)