LID WORDEN


De belangrijkste zaken voor een lidmaatschap van de Rosendaelsche Golfclub geven we hieronder verkort weer. U wilt het lidmaatschap aanvragen? Klik dan op een button onderaan de pagina en vul het formulier volledig en uitgebreid in. Voor eventuele vragen kunt u bij het secretariaat terecht.

Het aanvragen van een lidmaatschap voor volwassenen van 28 jaar en ouder is twee keer per jaar mogelijk, met als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. Een aanvraag moet worden ondersteund door drie leden van de Rosendaelsche Golfclub, die elk tenminste drie jaar onafgebroken stemgerechtigd lid zijn. Leden mogen maximaal twee aanvragen per aanname ronde ondersteunen, inclusief eventuele ondersteuning van een aspirant-jeugdlid.
De Rosendaelsche Golfclub hanteert een maximum ledenaantal; dit om al haar leden voldoende speelmogelijkheid te bieden.

De aanvraag dient uiterlijk 30 september respectievelijk 30 april, vergezeld van drie ingevulde formulieren van de ondersteuners, online ingeleverd te worden.
Uw pasfoto kunt u inleveren per email (secretariaat@rosendaelsche.nl)

Het aanvragen van het jeugd-lidmaatschap is eveneens twee keer per jaar mogelijk met als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. De aanvraag dient uiterlijk 30 september respectievelijk 30 april door het secretariaat te zijn ontvangen. Elk nieuw aangemeld jeugdlid tot 18 jaar is het eerste jaar aspirant lid. Een aspirant lidmaatschap wordt na een jaar automatisch omgezet in een jongste / jonglidmaatschap als blijkt dat er voldoende animo voor de golfsport én voldoende affiniteit met de vereniging is.
Voor alle jeugd-aanmeldingen geldt dat een ondersteuning voor en door een jeugdlid een pré is.