Baanbezetting

    ma 20
mei
  di 21
mei
  wo 22
mei
  do 23
mei
  vr 24
mei
  za 25
mei
  zo 26
mei
    1-9 10-18   1-9 10-18   1-9 10-18   1-9 10-18   1-9 10-18   1-9 10-18   1-9 10-18
07:00
                                  
                                  
                                  
07:30
                                  
                                  
      
 
 
 
 
                          
08:00
           
 
 
 
 
                     
                                   
                                   
08:30
                                   
                                   
                                   
09:00
                       
 
 
 
 
         
                                    
                            
 
 
 
 
      
09:30
                                    
                                    
        
 
 
 
 
                         
10:00
             
 
 
 
 
        
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
      
10:30
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                            
 
 
 
 
      
                                    
11:00
                       
 
 
 
 
           
                                    
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
11:30
                              
 
 
 
 
      
                             
 
 
 
 
      
                        
 
 
 
 
           
12:00
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
            
  
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
    
12:30
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
     
                      
 
 
 
 
            
13:00
                 
 
 
 
 
                  
      
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
            
 
 
 
 
     
 
 
 
 
          
13:30
                                
 
 
 
 
     
             
 
 
 
 
                
 
 
 
 
     
                   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
           
14:00
  
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
           
  
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
     
14:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
          
                        
 
 
 
 
          
15:00
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
           
 
 
 
 
               
       
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
     
                   
 
 
 
 
               
15:30
                                     
                                     
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
16:00
                                     
  
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
            
                                     
16:30
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
       
 
 
 
 
                           
                                     
17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                           
                                     
                                     
17:30
                                    
                                    
                        
 
 
 
 
         
18:00
                                    
                                    
                                    
18:30
                                   
                                   
                                   
19:00
  
 
 
 
 
                             
                                  
                                  
19:30
                                  
                                  
                                  

Inloggen