Plaatselijke Regels

Header afbeelding

Plaatselijke Regels Rosendaelsche Golfclub

Op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en op de website zijn alle (tijdelijke) plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn.
Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart.

1. OUT OF BOUNDS - De grens van out of bounds wordt aangegeven door een hek of wit gemarkeerde palen.

2. PADEN EN WEGEN - Alle wegen en paden op de baan met een bedekking van zand of met een kunstmatige bedekking, worden beschouwd als vaste obstakels. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1

3. GROND IN BEWERKING – Grond in bewerking gemarkeerd door een blauwe lijn en/of blauwe palen mag worden ontweken volgens regel 16 – 1b. Grond in bewerking gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met groene kop en/of blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f 

4. GROTE OF HARDE MIERENHOPEN - Grote of harde mierenhopen in de baan zijn naar keuze, losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd volgens Regel 15-1 of grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16-1. 

BIJ OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS GELDT ALGEMENE STRAF: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen.  

ALGEMENE GEDRAGREGELS

VOOR HET GEHELE TERREIN EN HET CLUBHUIS GELDT EEN ROOKVERBOD!

TELEFOON - Het gebruik van mobiele telefoon (in trilfunctie) in de baan is toegestaan.

BAAN PERSONEEL HEEFT ALTIJD VOORRANG

ROBOTMAAIER - Als u afslaat op een hole waar de robotmaaier rijdt, sla dan niet in de richting van de maaier. De robotmaaier stopt voor een tas of trolley en gaat weer rijden als deze verwijderd is. Plaats uw tas of trolley bij voorkeur buiten de fairway of op een strook die al gemaaid is.

Als uw bal in beweging de maaier raakt, dient u de bal volgens Regel 11.1 te spelen waar deze tot stilstand is gekomen. Als de robotmaaier uw stilliggende bal heeft bewogen, dient u deze terug te plaatsen volgens Regel 9.6.

SPELONDERBREKEING - HOORNSIGNALEN - Bij dreigende weersomstandigheden zoals bliksem dient het spel te worden onderbroken.
Hoornsignalen (tijdens wedstrijden):
* 1 lang aangehouden toon = spel onmiddellijk onderbreken
* 3 opeenvolgende tonen herhaald = spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld)
* 2 lang aangehouden tonen = spel definitief staken
* 2 korte tonen herhaald = spel hervatten

BIJ OVERTREDING GEDRAGSREGELS
Door het bestuur kan een te bepalen sanctie worden opgelegd.

Tijdelijke Plaatselijke Regel:

momenteel zijn er geen tijdelijke plaatselijk regels

Inloggen