Plaatselijke Regels

Header afbeelding

Plaatselijke Regels Rosendaelsche Golfclub

Op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en op de website zijn alle (tijdelijke) plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn.
Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart.

1. OUT OF BOUNDS - De grens van out of bounds wordt aangegeven door een hek of wit gemarkeerde palen.

2. PADEN EN WEGEN - Alle wegen en paden op de baan met een bedekking van zand of met een kunstmatige bedekking, worden beschouwd als vaste obstakels. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1

3. GROND IN BEWERKING – Grond in bewerking gemarkeerd door een blauwe lijn en/of blauwe palen mag worden ontweken volgens regel 16 – 1b. Grond in bewerking gedefinieerd door een blauwe lijn en een  paal met groene kop en/ of blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f 

4. GROTE OF HARDE MIERENHOPEN - Grote of harde mierenhopen in de baan zijn naar keuze, losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd volgens Regel 15-1 of grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16-1. 

BIJ OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS GELDT ALGEMENE STRAF: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen.  


VERBODEN SPEELZONE - Het betreden van het gebied aan de linkerzijde van hole 8 (leefgebied van dassen) is niet toegestaan. De overige GUR gebieden mogen wel worden betreden. 

WITTE DOORLOPENDE LIJN VOOR DE GREEN - Indien aanwezig, wordt hiermee aangegeven dat een kar deze lijn niet mag overschrijden en niet binnen dit gebied mag komen.  


Tijdelijke Plaatselijke Regel:

Beluchtingsgaten op de green
Als de bal van een speler op de green in een beluchtingsgat ligt mag de speler de belemmering zonder straf ontwijken door zijn oorspronkelijke bal te plaatsen op de plek van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmeringen en niet dichterbij de hole (Regel 16.d).
NB: er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of voor de speellijn van de speler.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Schapen in de baan

In de baan kunt u een met schrikdraad afgezet gebied met schapen aantreffen. Dit gebied is een Verboden Speelzone (een abnormale baanomstandigheid  waaruit niet mag worden gespeeld).

Indien de bal van een speler in dat gebied ligt of het gebied  een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet de speler de belemmering (zonder straf) ontwijken volgens R 16-1.

De afrastering en de daarbij geplaatste apparatuur (schrikdraad voeding) zijn een vast obstakel. Speler mag de belemmering ontwijken volgens R 16-1.

Let op: Het kan voorkomen dat tijdens de aanwezigheid van de schapen een hole tijdelijk wordt gesloten. De baan is op dat moment niet-qualifying. Kijkt u daarom voordat u van plan bent een qualifying kaart te spelen eerst op de borden die hangen bij de 1ste en 10de afslagplaats. De geplande Q-wedstrijden zoals vermeld in het wedstrijd programma gaan tijdens deze periode gewoon door.

Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel:

Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: 2 slagen

Inloggen