Plaatselijke Regels

Header afbeelding

Plaatselijke Regels Rosendaelsche Golfclub

Op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en op de website zijn alle (tijdelijke) plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart met uitzondering van de Plaatselijke Regel "Per ongeluk bewogen bal(marker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)".

 1. Buiten de baan wordt aangegeven door een hek.
  Een bal is buiten de baan, wanneer hij aan de andere zijde van het hek tot stilstand komt. Alleen bij het spelen van hole 1 is de bal buiten de baan als hij voorbij de grens gevormd door paaltjes met een witte kop en palen met een witte band, aan de linker kant van de hole, ligt.
 2. Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan.
  Het werk pad langs hole 1 en 3 is een vast obstakel.
 3. GUR is aangegeven met blauwe paaltjes of lijnen. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25-1a) is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
 4. Jonge aanplant (boompjes en struiken herkenbaar aan de steunpaaltjes zowel met als zonder beschermend gaas) zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 24-2a) is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 24-2b.
 5. Stenen in bunkers zijn losse obstakels. Regel 24-1 is van toepassing.
  Straf voor overtreding van een plaatselijke regel 1 t/m 5 : Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.
 6. Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
  De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
  Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.
 7. Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.
  Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, stokken keuze) overtreedt hij Regel 14-3.
  Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag worden gebruikt indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
  Straf voor overtreding van Regel 14-3:
  Bij een eerste overtreding Matchplay: verlies van de hole. Bij Strokeplay: 2 slagen.
  Bij een volgende overtreding: diskwalificatie.
 8. Abnormale terrein omstandigheden:
  - De volgende terreinomstandigheden mogen worden beschouwd als GUR en mogen ontweken worden volgens Regel 25-1b:
  - Opgestapelde takken en stammen van omgewaaide of omgezaagde bomen.
  - Gaten en diepe bandensporen in het terrein door boswerkzaamheden.
  - Gebieden die recent zijn ingezaaid of met graszoden belegd.
  - Gaten en sneden t.g.v. beluchting van de baan. .

Tijdelijke plaatselijke regel

Klik hier om de plaatselijke regels te lezen over plaatsen en ingebedde bal.


Inloggen