Plaatselijke Regels

Header afbeelding

Plaatselijke Regels Rosendaelsche Golfclub

Op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en op de website zijn alle (tijdelijke) plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn.
Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart.

1. OUT OF BOUNDS - De grens van out of bounds wordt aangegeven door een hek of wit gemarkeerde palen.

2. PADEN EN WEGEN - Alle wegen en paden zijn integrale delen van de baan met uitzondering van het werkpad langs hole 1 en 3.

3. GROND IN BEWERKING – Grond in bewerking gemarkeerd door een blauwe lijn en/of blauwe palen mag worden ontweken volgens regel 16 – 1b. Grond in bewerking gedefinieerd door een blauwe lijn en een  paal met groene kop en/ of blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f 

4. GROTE OF HARDE MIERENHOPEN - Grote of harde mierenhopen in de baan zijn naar keuze, losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd volgens Regel 15-1 of grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16-1. 

5.  JONGE AANPLANT – De jonge aanplant, herkenbaar aan de steunpaaltjes met of zonder beschermend gaas, is een abnormale baanomstandigheid die als een verboden speelzone  moet worden behandeld. Als de bal van de speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een jonge aanplant of deze vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1f. 

BIJ OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS GELDT ALGEMENE STRAF: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen.  


VERBODEN SPEELZONE - Het betreden van het gebied aan de linkerzijde van hole 8 (leefgebied van dassen) is niet toegestaan. De overige GUR gebieden mogen wel worden betreden. 

WITTE DOORLOPENDE LIJN VOOR DE GREEN - Indien aanwezig, wordt hiermee aangegeven dat een kar deze lijn niet mag overschrijden en niet binnen dit gebied mag komen.  

Tijdelijke plaatselijke regel:

Baanconditie
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

NB: 'kort gemaaid gedeelte' betekent elk deel van de baan gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Beschadiging door dassen
Op een aantal holes (in het bijzonder de holes 7, 13, 14 en 18) zijn in het algemene gebied beschadigingen ontstaan als gevolg van activiteiten van dassen.

Indien de bal van een speler in of op een dergelijk beschadiging ligt (of raakt), mag de speler de beschadiging volgens regel 16.1 ontwijken en de bal droppen (niet dichter bij de hole).

Straf voor spelen van een verkeerde plaats in strijd met deze plaatselijke regel:    de algemene straf volgens regel 14.7a.

Schapen in de baan 
In de baan kunt u een met schrikdraad afgezet gebied met schapen aantreffen. Dit gebied is een Verboden Speelzone (een abnormale baanomstandigheid  waaruit niet mag worden gespeeld).  Indien de bal van een speler in dat gebied ligt of het gebied  een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet de speler de belemmering (zonder straf) ontwijken volgens R 16-1.   

De afrastering en de daarbij geplaatste apparatuur (schrikdraad voeding) zijn een vast obstakel. Speler mag de belemmering ontwijken volgens R 16-1. 

Let op: Het kan voorkomen dat tijdens de aanwezigheid van de schapen een hole tijdelijk wordt gesloten. De baan is op dat moment niet-qualifying. Kijkt u daarom voordat u van plan bent een qualifying kaart te spelen eerst op de borden die hangen bij de 1ste en 10de afslagplaats. De geplande Q-wedstrijden zoals vermeld in het wedstrijd programma gaan tijdens deze periode gewoon door. 

Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: 
Matchplay: verlies van de hole 
Strokeplay: 2 slagen 

 Inloggen