Plaatselijke Regels

Header afbeelding

Plaatselijke Regels Rosendaelsche Golfclub

Op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en op de website zijn alle (tijdelijke) plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn.
Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart.

1. OUT OF BOUNDS - De grens van out of bounds wordt aangegeven door een hek of wit gemarkeerde palen.  

2. PADEN EN WEGEN - Alle wegen en paden zijn integrale delen van de baan met uitzondering van het werkpad langs hole 1 en 3.  

3. GROND IN BEWERKING – Grond in bewerking gemarkeerd door een blauwe lijn en/of blauwe palen mag worden ontweken volgens regel 16 – 1b. Grond in bewerking gedefinieerd door een blauwe lijn en een  paal met groene kop en/ of blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f 

4. GROTE OF HARDE MIERENHOPEN - Grote of harde mierenhopen in de baan zijn naar keuze, losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd volgens Regel 15-1 of grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16-1. 

5.  JONGE AANPLANT – De jonge aanplant, herkenbaar aan de steunpaaltjes met of zonder beschermend gaas, is een abnormale baanomstandigheid die als een verboden speelzone  moet worden behandeld. Als de bal van de speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een jonge aanplant of deze vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1f. 

BIJ OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS GELDT ALGEMENE STRAF: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen.  


VERBODEN SPEELZONE - Het betreden van het gebied aan de linkerzijde van hole 8 (leefgebied van dassen) is niet toegestaan. De overige GUR gebieden mogen wel worden betreden. 

WITTE DOORLOPENDE LIJN VOOR DE GREEN - Indien aanwezig, wordt hiermee aangegeven dat een kar deze lijn niet mag overschrijden en niet binnen dit gebied mag komen. 


Tijdelijke Plaatselijke Regel

Naden door de baan - veroorzaakt door het doorzaaien - mogen worden beschouwd als grond in bewerking.
Maar belemmering van de stand van de speler door een naad wordt op zich zelf niet beschouwd als een belemmering volgens R 25-1.
Indien de bal op een naad ligt of deze raakt, of de naad vormt een belemmering voor de ruimte van de voorgenomen swing, mag deze ontweken worden volgens R25-1.

Straf voor het overtreden van deze Plaatselijke Regel:
Matchplay - verlies van de hole Strokeplay - twee slagen

Inloggen