Plaatselijke Regels

Header afbeelding

Plaatselijke Regels Rosendaelsche Golfclub

Op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en op de website zijn alle (tijdelijke) plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn.
Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart.

1. OUT OF BOUNDS - De grens van out of bounds wordt aangegeven door een hek of wit gemarkeerde palen.

2. PADEN EN WEGEN - Alle wegen en paden zijn integrale delen van de baan met uitzondering van het werkpad langs hole 1 en 3.  

3. GROND IN BEWERKING – Grond in bewerking gemarkeerd door een blauwe lijn en/of blauwe palen mag worden ontweken volgens regel 16 – 1b. Grond in bewerking gedefinieerd door een blauwe lijn en een  paal met groene kop en/ of blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f 

4. GROTE OF HARDE MIERENHOPEN - Grote of harde mierenhopen in de baan zijn naar keuze, losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd volgens Regel 15-1 of grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16-1. 

5.  JONGE AANPLANT – De jonge aanplant, herkenbaar aan de steunpaaltjes met of zonder beschermend gaas, is een abnormale baanomstandigheid die als een verboden speelzone  moet worden behandeld. Als de bal van de speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een jonge aanplant of deze vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1f. 

BIJ OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS GELDT ALGEMENE STRAF: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen.  


VERBODEN SPEELZONE - Het betreden van het gebied aan de linkerzijde van hole 8 (leefgebied van dassen) is niet toegestaan. De overige GUR gebieden mogen wel worden betreden. 

WITTE DOORLOPENDE LIJN VOOR DE GREEN - Indien aanwezig, wordt hiermee aangegeven dat een kar deze lijn niet mag overschrijden en niet binnen dit gebied mag komen. 


Tijdelijke Plaatselijke Regel

Baanconditie, 8 november 2019
Een bal die op het kort gemaaide gedeelte door de ban ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal markeren voordat de bal wordt opgenomen. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm. van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is".

Straf voor overtreding van de plaatselijk regel:
Algemene straf (Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - twee slagen)
.


Ontwijken beluchtingsgaten in de fairway.
Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden zijn er beluchtingsgaten ontstaan in enkele fairways. Indien de bal van een speler in een dergelijk gat ligt (of raakt), mag de speler het gat volgens regel 16.1 ontwijken en de bal droppen (niet dichter bij de hole). Ontwijken is echter niet toegestaan voor het innemen van de stand.

Straf voor spelen van een verkeerde plaats in strijd met deze plaatselijke regel:
de algemene straf volgens regel 14.7a

Handicap- en RegelcommissieInloggen