Plaatselijke Regels

Header afbeelding

Plaatselijke Regels Rosendaelsche Golfclub

Op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en op de website zijn alle (tijdelijke) plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn.
Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart.

1. Out of Bounds
De grens van out of bounds wordt gemarkeerd door een hek. Een bal is out of bounds als deze aan de andere zijde van het hek tot stilstand komt.
Alleen bij hole 1 wordt de grens aangegeven door witte out of bounds paaltjes aan de linkerzijde..

2. Paden en wegen
Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het werkpad langs hole 1 en 3.
Dit pad is een vast obstakel. Indien er sprake is van belemmering (Regel 24-2a) mag deze ontweken worden volgens Regel 24-2b.

3. Grond in bewerking
GUR is aangegeven met blauwe paaltjes of lijnen. Indien er sprake is van belemmering (Regel 25-1a) is het verplicht deze te ontwijken volgens Regel 25-1b.
Het betreden van de GUR aan de linkerzijde van hole 8 (leefgebied van dassen) is niet toegestaan.

4. Jonge aanplant
Boompjes en struiken herkenbaar aan de steunpaaltjes met of zonder beschermend gaas zijn vaste obstakels.
Indien er sprake is van belemmering (Regel 24-2a) is het verplicht deze te ontwijken volgens Regel 24-2b.

5. Stenen in bunkers
Dit zijn losse obstakels. Regel 24-1 is van toepassing.

6. Bal bewogen op de green
Het per ongeluk bewegen van een bal (marker) op de green (Regels 18-2, 18-3, 20): de plaatselijke regel gepubliceerd op het mededelingenbord is van toepassing.
STRAF VOOR OVERTREDING PLAATSELIJKE REGEL 1 T/M 6
Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen.

7. Afstanden bepalen
Een afstandsmeter is toegestaan. Indien tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter wordt gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die het spel zouden kunnen beïnvloeden, is dit een overtreding volgens Regel 14-3. Bij eerste overtreding: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen. Bij volgende overtreding diskwalificatie.

Inloggen