Lid worden van de Rosendaelsche

Header afbeelding

De Rosendaelsche heeft een actief en gezellig verenigingsleven en is een club van en voor leden.
Zowel beginnende golfers als topgolfers van jong tot oud voelen zich bij ons thuis. Sommigen zien golf als een sociale en recreatieve bezigheid, voor anderen is golf vooral (top)sport.
Op de Rosendaelsche worden veel clubwedstrijden georganiseerd, zowel gezelligheids- als ook qualifying wedstrijden. De vereniging is met een dertigtal teams vertegenwoordigd in de NGF competitie, waarvan een groot aantal op het hoogste niveau.
Alle reden dus om lid te willen worden van deze bijzondere club.
Daartoe is er een procedure, die als volgt is opgesteld:

1. Iedere lidmaatschapsaanvraag moet worden ondersteund door twee leden van De Rosendaelsche. Deze leden zijn minstens 5 jaar onafgebroken lid en behoren niet tot hetzelfde gezin. Zij vullen een formulier in (ondersteunersformulier). Dit formulier dient uiterlijk 1 oktober te zijn ingediend bij het secretariaat. Mocht u geen leden kennen, die vijf jaar lid zijn, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, secretaris@rosendaelsche.nl.

2. Uw kandidatuur wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Nieuwe Leden. Doorgaans volgt er dan een kennismaking. Aansluitend brengt de commissie een advies uit aan het bestuur. U ontvangt voor 1 november uiterlijk bericht.

3. Na toelating volgt er een introductiebijeenkomst van alle leden. Alle nieuwe leden worden hierin officieel van harte welkom geheten. Hierin stelt het bestuur zich voor, evenals een aantal commissies.

In alle gevallen zal het criterium voor lidmaatschap bij de RG gelden dat men "Rosendaeler" wordt:
* Rosendaelsche Golfclub wordt homecourse van het nieuwe lid
* het nieuwe lid is voornemens actief te gaan deelnemen aan het clubleven en kan dit aannemelijk maken

Voor 2019 bedraagt de contributie € 1.390,- per jaar, exclusief bartegoed, lockerverhuur, lustrumbijdrage etc.
Het entreegeld bedraagt 150% van de contributie. 

Expatlidmaatschap
Regelmatig blijkt dat leden in het kader van hun werk (of dat van hun partner) voor een bepaalde periode vertrekken naar het buitenland. Omdat zij dan weinig in Nederland zijn, zeggen zij meestal hun lidmaatschap op. Het bestuur hanteert in deze gevallen een speciaal tarief, het "expatlidmaatschap". Voor dit lidmaatschap geldt een aantal spelregels. Deze kunt u hier  downloaden.

Sociëteitslidmaatschap
Voormalige gewone leden kunnen opteren voor het Sociëteitslidmaatschap. Sociëteitsleden kunnen deelnemen aan de activiteiten in het clubhuis. Zij zijn niet gerechtigd om te spelen op de baan van de vereniging maar mogen wel gebruik maken van de oefenfaciliteiten.

Jeugdlidmaatschap
Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar kunnen lid worden indien een ouder lid is van de Rosendaelsche. Kinderen jonger dan 12 jaar, van wie de ouders geen lid zijn, kunnen lid worden na een gesprek met de voorzitter van de jeugdcommissie. Deze kinderen krijgen dan een begeleider. Kinderen ouder dan 12 jaar hebben twee ondersteuners nodig (zie het formulier voor uw ondersteuners).

Overweegt u uw kind aan te melden? Download dan hier het formulier voor jeugdleden.

Contributie 2019 voor kinderen waarvan (groot)ouders lid zijn:
0 tot 18 jaar: € 150,00 per jaar
18 tot 28 jaar: € 250,00 per jaar

Anders bedraagt de contributie voor 2019:
0 tot 18 jaar: € 300,00 per jaar
18 tot 28 jaar: € 450,00 per jaar

Heeft u nog vragen over bovenstaand of andere zaken, neem dan contact op met het secretariaat: 026 442 14 38.


Inloggen