Toegang tot de baan

Toelatingsbeleid

Golfers met een exact handicap van 24.0 of lager zijn uitsluitend op maandag t/m vrijdag welkom op de Rosendaelsche Golfclub. Het is bezoekers niet toegestaan een 4-bal te spelen. Bezoekers moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over een exact EGA handicap van maximaal 24.0 en dat zij lid zijn van een vereniging met A- of B-status van de NGF of van vergelijkbare buitenlandse club.

Gelet op de in het algemeen geringe mogelijkheden, wordt u geadviseerd ruim van tevoren te informeren naar de speelmogelijkheden op de door u gewenste dag. Dit kan per telefoon via het secretariaat, 026 442 1438 of per email: secretariaat@rosendaelsche.nl

Klik hier voor het toelatingsbeleid.

Starttijden

De Rosendaelsche kent geen vaste starttijden, maar richttijden. Bij congestie wordt op hole 1 gestart op volgorde van uw balletje in de ‘ballengoot’.

Greenfee tarieven 2017

Het tarief voor NGF leden A/B clubs bedraagt: € 100, – per persoon.
U wordt dringend verzocht alle betalingen per pinpas te voldoen.

Jeugd

De Rosendaelsche Golfclub handhaaft het RAAK! programma: (filmpje RAAK! Klik hier om het filmpje te openen)
Wij stellen als voorwaarde dat de speler begeleid wordt door iemand van 21 jaar of ouder met max hcp 24.

Invoering jeugdtarief:
Voorwaarden:

- Greenfee tegen een gereduceerd jeugdtarief van € 10,00;
- Jeugd in de leeftijd van 12 tm 17 jaar mag maximaal 4x per jaar gebruik maken van deze regeling en spelen op de Rosendaelsche Golfclub
- Max handicap 24
- Vooraf aanmelden bij het secretariaat
- Voor aanvang van de ronde een geldige NGF pas en geldig legitimatiebewijs tonen;
- Alleen jeugdspelers die lid zijn van een Nederlandse club met zgn. A-, B- status (NGF) kunnen gebruik maken van deze regeling

9 Holes twilight green fee (alleen starten vanaf hole 1)

De regeling vormt een uitbreiding van de huidige bezoekersregeling. Aan leden en hun introducé(e)s, alsmede onze hospitality gasten wordt de gelegenheid geboden om onder specifieke condities in de namiddag 9 holes met elkaar te spelen. Daarmee wordt ook een basis gelegd voor een gezellige afsluiting in het restaurant.De regeling kent de volgende voorwaarden:

 • 9-holes twilight green fee is alleen mogelijk voor introducés van leden op basis van de bestaande introductieregeling en de daaraan verbonden criteria.
 • 9-holes twilight green fee is voorts mogelijk voor gasten op basis van de bestaande hospitalityregeling en de daaraan verbonden criteria.
 • De twilight regeling geldt alleen ten tijde van de officiële “zomertijd”.
 • In de maanden maart en april, alsmede september en oktober geldt die voor starttijden vanaf 14:30 uur; de overige maanden (mei t/m augustus) vanaf 17:30 uur.
 • Tarief: € 20,- voor een 9-holes ronde. Alleen vanaf hole 1 starten.
 • Een “packagedeal” met de horeca is mogelijk in onderlinge afstemming met de uitbater.

Hospitality regeling

Leden van ‘De Oude Negen’ (Golfclub Broekpolder, Eindhovensche Golfclub, Koninklijke Haagsche Golf & Country Club, Hilversumsche Golfclub, Kennemer Golf en Country Club, Noordwijkse Golfclub, Utrechtse Golfclub De Pan, Golfclub Toxandria en Rosendaelsche Golfclub) kunnen in 2017 voor € 35,- op elkaars banen spelen onder de specifieke voorwaarden die bij de betrokken clubs voor bezoekers gelden. Met de Hattemse Golf & Country Club, de Keppelse Golfclub, de Noord-Nederlandse Golf en Country Club, Sallandsche Golfclub ‘De Hoek’ en de Twentsche Golfclub heeft de Rosendaelsche een soortgelijke onderlinge afspraak voor € 35,- p.p. Wanneer bij uitzondering een groep van meer dan 6 personen wordt toegelaten, geldt de hospitalityregeling voor de eerste 6 spelers; de overige spelers betalen de volle greenfee van € 100,-.

Hospitality regeling voor professionals PGA Holland

Algemeen

 • Aan deze courtesy regeling kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het bestuur van de Rosendaelsche kan om haar moverende redenen hiervan altijd afwijken.
  (zie verder competitie informatie onder tabblad gasten)

​Bepalingen

 1. Gratis speelmogelijkheid is verbonden aan registratie bij PGA Holland
 2. Vooraf aanmelding bij secretariaat (minstens 48 uur)
 3. Toekenning aanvraag alleen als de baanbezetting dat toelaat
 4. Maximaal 4 keer gratis speelrecht per pro per jaar.
 5. Niet meer dan 3 pro’s op dezelfde dag als gastspeler
 6. Alleen op weekdagen en zaterdag
 7. Leerlingen van pro’s spelen tegen het normale (volle) greenfeetarief, tenzij – mits van toepassing – gebruik gemaakt wordt van de hospitalityregeling.
 8. Aanmelding bij onze pro’s voorafgaand aan een ronde.

Gebruiksregeling buggy’s / handicarts

Bezoekers mogen uitsluitend gebruik maken van de 6 Handicarts die er op de Rosendaelsche Golfclub beschikbaar zijn, gebruik is voorbehouden aan golfers die in het bezit zijn van een Handicartpas.
Om teleurstelling te voorkomen wordt reservering via het secretariaat aanbevolen.
De kosten per ronde zijn:
1 mindervalide met Handicartpas                                                        €   4,50
2 mindervaliden met Handicartpas                   samen in 1 kar           €   9,00
1 mindervalide met Handicartpas + 1 valide   samen  in 1 kar           € 13,00

De Handicarts worden ter beschikking gesteld door de Stichting Handicart. Deze Stichting kan haar belangrijke werk alleen doen door de ondersteuning van donateurs. Ga naar de website www.handicart.nl en meld je aan als donateur.

Voorspelers NGF competitie

Spelers van de NGF competitie kunnen uitsluitend via reservering gedurende de competitietijd voorspelen op de Rosendaelsche, tot een maximum van 3 teams per dag. Hiervoor worden speciale tijden gereserveerd.

Introducés

Leden van de Rosendaelsche (m.u.v. aspirant-jeugdleden) mogen, mits meespelend, maximaal 6x per jaar maximaal twee gasten (met minimaal clubhandicap 54) per dag uitnodigen voor het introductiebedrag van € 35,- per persoon. Een gast mag zelf maximaal 6x per jaar geïntroduceerd worden. Introductie is op alle 7 dagen in de week mogelijk.

Richtlijnen voor het ter beschikking stellen van de baan aan goede doelen organisaties Rosendaelsche Golfclub 

In het licht van haar maatschappelijke betrokkenheid hanteert de Rosendaelsche Golfclub (RG) een specifiek beleid met betrekking tot het ter beschikking stellen van de baan aan goede doelen organisaties. In beginsel stelt de club eens per twee jaar op even jaren haar baan om-niet ter beschikking aan een door de club geselecteerde “goede-doelen”-organisatie voor een 18-holes of desgewenst 9-) wedstrijd. Het tussenliggende jaar komt in aanmerking voor een beperktere  opzet in de zin van een 
9- holes wedstrijd.  
Ingeval van een lustrumjaar kan hiervan afgeweken worden naar een oneven jaar.
Voor meer informatie over de criteria voor het toekennen van het ter beschikking stellen van de baan aan goede doelen organisaties kunt u zich wenden tot het secretariaat (secretariaat@rosendaelsche.nl).

 


Inloggen