Toegang tot de baan

Bezoekersregeling:

Gasten met een exact handicap van 24.0 of lager zijn welkom op alle dagen van de week op de Rosendaelsche Golfclub. Flights bestaan uit 2 of 3 spelers. De maximale handicap mag niet hoger zijn dan 24.0 en tevens vragen wij een bewijs van lidmaatschap van een vereniging met A- of B-status van de NGF of van vergelijkbare buitenlandse club.
Vergeet niet uw NGF pasje mee te nemen.
De Rosendaelsche Golfclub heeft voor haar gasten van maandag tot en met zondag vaste starttijden.  
Voor reserveringen kunt u zich wenden tot het secretariaat 026 442 1438 of via e-mail: secretariaat@rosendaelsche.nl, o.v.v. uw NGF-nummer.

Teesluiting:
Bij groepen van 10 of meer personen is een teesluiting ook voor leden verplicht. Het tarief is € 10,-- per persoon en geldt tevens voor meespelende leden.

Greenfeetarieven:

Greenfee€ 100
Greenfee niet-clubgebonden spelers€ 125
Introducees€   35
Hospitalitytarief "Oude Negen" *€   35
Hospitalitytarief overige banen **€   50
Twilighttarief€   20
Gebruik driving range buiten de lessen
om door niet leden 
€   15
Greenfeetarief jeugd
(Jeugd in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar mag maximaal 4x per jaar
gebruikmaken van deze regeling)
€   10
Wintergreenfee vanaf 1 december t/m 28 februari €   50

U wordt dringend verzocht alle betalingen per pinpas te voldoen.
Wanneer wij toch cash ontvangen, zal er € 5,- extra in rekening worden gebracht.

Toelichting op de greenfeetarieven:
Introductieregeling
Leden van de Rosendaelsche Golfclub mogen, mits meespelend, maximaal 2 gasten (met minimaal clubhandicap 54)  per dag uitnodigen voor het introductiebedrag van € 35 per persoon. Een gast mag zelf maximaal 3x per jaar op de Rosendaelsche Golfclub voor het introductietarief geïntroduceerd worden.
Introductie is op alle 7 dagen in de week mogelijk. Een aspirant lid (1e jaars) mag ouders introduceren, indien het jeugdlid een handicap heeft van <24. 

* De Oude Negen Clubs:

Golfclub BroekpolderNoordwijkse Golfclub
Eindhovensche GolfclubUtrechtse Golfclub De Pan
Koninklijke Haagsche Golf & Country ClubRosendaelsche Golfclub
Hilversumsche GolfclubGolfclub Toxandria
Kennemer Golf & Country Club

** Overige hospitalityclubs:

Golfclub De Dommel                          Noord Nederlandse Golf & Country Club
Golfclub De Gelpenberg      Sallandsche Golfclub "De Hoek"
De Hattemse Golf & Country Club       Lochemse Golfclub
De Keppelse Golfclub       Twentsche Golfclub
De Lochemse Golfclub

Introductieregeling:
Leden van de Rosendaelsche Golfclub mogen, mits meespelend, maximaal 2 gasten (met minimaal clubhandicap 54) per dag uitnodigen. Een gast mag zelf maximaal 3x per jaar op de Rosendaelsche Golfclub voor het introductietarief geïntroduceerd worden. Introductie is op alle 7 dagen in de week mogelijk. Een aspirant jeugdlid (1e jaars) mag ouders introduceren, indien het jeugdlid een handicap heeft van <24.

Twilighttarief (alleen starten vanaf hole 1)
De regeling vormt een uitbreiding van de huidige bezoekersregeling. Aan leden en hun introducé(e)s, alsmede onze hospitality gasten wordt de gelegenheid geboden om onder specifieke condities in de namiddag 9 holes met elkaar te spelen. Daarmee wordt ook een basis gelegd voor een gezellige afsluiting in het restaurant.
De regeling kent de volgende voorwaarden:
* 9-holes twilight greenfee is alleen mogelijk voor introducés van leden op basis van de bestaande introductieregeling en de daaraan verbonden criteria.
* 9-holes twilight greenfee is voorts mogelijk voor gasten op basis van de bestaande hospitalityregeling en de daaraan verbonden criteria.
* De twilightregeling geldt alleen ten tijde van de officiële “zomertijd”.
* In de maanden maart en april, alsmede september en oktober geldt die voor starttijden vanaf 14:30 uur; de overige maanden (mei t/m augustus) vanaf 17:30 uur.
* Tarief: € 20,- voor een 9-holes ronde. Alleen vanaf hole 1 starten.
* Een “packagedeal” met de horeca is mogelijk in onderlinge afstemming met de uitbater.


Greenfeetarief jeugd:

Wij stellen als voorwaarde dat de speler begeleid wordt door iemand van 21 jaar of ouder met max hcp 24.
Overige voorwaarden:
- Greenfee tegen een gereduceerd jeugdtarief van € 10,00;
- Jeugd in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar mag maximaal 4x per jaar gebruik maken van deze regeling en spelen op de
  Rosendaelsche Golfclub
- Max handicap 24
- Vooraf aanmelden bij het secretariaat
- Voor aanvang van de ronde een geldige NGF pas en geldig legitimatiebewijs tonen;
- Alleen jeugdspelers die lid zijn van een Nederlandse club met zgn. A-, B- status (NGF) kunnen gebruik maken van deze regeling 

Hospitalityregeling voor Professionals PGA Holland
Bepalingen
1. Gratis speelmogelijkheid is verbonden aan registratie bij PGA Holland
2. Vooraf aanmelding bij secretariaat (minstens 48 uur)
3. Toekenning aanvraag alleen als de baanbezetting dat toelaat
4. Maximaal 4 keer gratis speelrecht per pro per jaar.
5. Niet meer dan 3 pro’s op dezelfde dag als gastspeler
6. Alleen op weekdagen en zaterdag
7. Leerlingen van pro’s spelen tegen het normale (volle) greenfeetarief, tenzij – mits van toepassing – gebruik gemaakt wordt van de hospitalityregeling.
8. Aanmelding bij onze pro's voorafgaand aan een ronde

Gebruiksregeling buggy’s / handicarts
Bezoekers mogen uitsluitend gebruik maken van de 6 Handicarts die er op de Rosendaelsche Golfclub beschikbaar zijn, gebruik is voorbehouden aan golfers die in het bezit zijn van een Handicartpas. Via www.mijnhandicart.nl kan iedere pashouder een Handicart op onze baan reserveren. Om te zien hoe dit gaat klikt u hier.
De Handicarts worden ter beschikking gesteld door de Stichting Handicart. Deze Stichting kan haar belangrijke werk alleen doen door de ondersteuning van donateurs. Ga naar de website www.handicart.nl en meld je aan als donateur.

Voorspelers NGF competitie
Spelers van de NGF competitie kunnen uitsluitend via reservering gedurende de competitietijd voorspelen op de Rosendaelsche, tot een maximum van 3 teams per dag. Hiervoor worden speciale tijden gereserveerd.
Het voorspeeltarief vindt u onder het kopje gasten -> competitie.

Goede doelen:
Richtlijnen voor het ter beschikking stellen van de baan aan goede doelen organisaties Rosendaelsche Golfclub. 
In het licht van haar maatschappelijke betrokkenheid hanteert de Rosendaelsche Golfclub (RG) een specifiek beleid met betrekking tot het ter beschikking stellen van de baan aan goede doelen organisaties. In beginsel stelt de club eens per twee jaar op even jaren haar baan om-niet ter beschikking aan een door de club geselecteerde “goede-doelen”-organisatie voor een 18-holes of desgewenst 9-) wedstrijd. Het tussenliggende jaar komt in aanmerking voor een beperktere  opzet in de zin van een 9- holes wedstrijd.  

Ingeval van een lustrumjaar kan hiervan afgeweken worden naar een oneven jaar.
Voor meer informatie over de criteria voor het toekennen van het ter beschikking stellen van de baan aan goede doelen organisaties kunt u zich wenden tot het secretariaat (secretariaat@rosendaelsche.nl).


Inloggen