Flora & Fauna

Header afbeelding

Vogels

Op de Rosendaelsche inventariseren wij de fauna jaarlijks. Wij tellen het aantal voorkomende vogelsoorten, houden bij welke broedvogels van de nestkasten gebruikmaken, en houden in de gaten welke andere diersoorten ons terrein bevolken. Het aantal vogelsoorten op de Rosendaelsche bedraagt de laatste jaren plm. 65. Er komen zes verschillende soorten mezen voor: koolmees, pimpelmees, zwarte mees, glanskop, kuifmees en staartmees. De koolmees en de pimpelmees maken veelvuldig gebruik van onze 60 nestkasten.

De timmerlieden onder de vogels zijn ook goed vertegenwoordigd: grote en kleine bonte specht, maar ook de groene specht laten zich bijna dagelijks horen. Daarbij hoort ook de boomklever, die in tegen-stelling tot de boomkruiper met zijn kop naar beneden langs een boomstam kan afdalen. Ook de boomklever en de bonte vliegenvanger broeden in onze nestkasten. De bonte vliegenvanger zit altijd op de nestkast of op een tak op de uitkijk.

De grotere zangers zijn vertegenwoordigd door de grote lijster, de zanglijster de merel en de spreeuw; maar in de winter laten koperwiek en kramsvogel zich ook regelmatig zien. Van de vinkachtigen treffen we de vink en de groenling veelvuldig aan, maar ook de putter is jaarlijks aanwezig.

De drie kleinste vogeltjes van ons land bevolken ons golfterrein ook: winterkoning, goudhaantje (foto linksonder) en vuurgoudhaantje; maar deze twee laatste laten zich eerder horen dan zien. Verder treffen we in de zomermaanden vooral bij de 16e altijd de boompieper, boomleeuwerik, fitis aan, terwijl de tjiftjaf zich ook laat horen. De roofvogels zijn vooral goed vertegenwoordigd door de buizerd, maar ook havik, sperwer en torenvalk laten zich soms zien. Ook de witte kwikstaart is in de zomer altijd aanwezig.

Zoogdieren

Van de zoogdieren zijn wij natuurlijk het meest trots op onze dassen, die een fraaie burcht bewonen bij de 8e. Daarnaast komen veelvuldig reeen, edelherten, vossen, konijnen en eekhoorns voor.

Reptielen

De reptielen en amfibieen worden vertegenwoordigd door de hazelworm, gladde slang, zandhagedis (foto rechtsonder), heidekikker en bruine kikker.
Ook huizen er op de Rosendaelsche minstens drie soorten vleermuizen: de meest voorkomende, de dwergvleermuis, maar ook de laatvlieger, en de rosse vleermuis.

Inloggen